Haberler

VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verilerin Korunması kurumunun 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararına göre;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına

karar verilmiştir.

Buna göre Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık bilançosu 25 milyon TL’den fazla olan şirketler en geç 31.12.2019 tarihine kadar VERBİS sistemine kayıtlarını tamamlamak zorundalar.

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre 20.000 – 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanır.

Son değişiklik ile birlikte VERBİS sistemine kayıt süreleri aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur.

VERBIS VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

Veri Sorumlusu Türü
Kayıt Başlangıç Tarihi
Son Kayıt Tarihi
Çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık bilançosu 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişiler 01.10.2018 31.12.2019
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler 01.10.2018 31.12.2019
Çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık bilançosu 25 milyon TL’den fazla olan fakat ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemek olan gerçek ve tüzel kişiler. Örneğin; sağlık kuruluşları 01.10.2019 31.03.2020
Kamu kurumları 01.04.2019 30.06.2020